Qui som

dinàmics-qui-som

Qui som?

Escola Dinàmics, cursos i certificats professionals d’esport, salut i lleure

Dinàmics neix amb l’objectiu de formar i qualificar professionals de l’esport, el lleure i la salut.

La nostra oferta inclou cursos privats i subvencionats en l’àmbit de les activitats físico-esportives, la salut, les habilitats personals, el lleure i el medi natural.

Dinàmics obre les portes a noves sortides professionals. Oferim oportunitats a joves i adults perquè  accedeixin a propostes laborals i siguin més polivalents en els seus lloc de treball.

Els nostre alumnes no només adquireixen i amplien coneixements, sinó que s’acrediten amb títols oficials que els capaciten per desenvolupar l’activitat professional per la qual s’han format.

 

Centre formatiu homologat

Dinàmics està homologat per impartir i certificar cursos i certificats professionals de les administracions públiques competents en ensenyament. La seva àmplia oferta formativa inclou cursos tant privats com subvencionats:

  • Certificats de Professionalitat (Servei Català d’Ocupació)
  • Ensenyaments Esportius de Règim Especial (Departament d’Ensenyament de la Generalitat)
  • Cursos del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
  • Cursos privats

Les accions formatives estan adreçades a persones que vulguin iniciar-se o bé ampliar els seus coneixements en l’àmbit de l’esport, la salut, i el lleure.

 

Itineraris formatius enfocats a la inserció laboral

A Dinàmics tenim molt present les necessitats reals del mercat en els àmbits de l’esport, la salut i el lleure per posicionar adequadament els nostres alumnes i garantir-ne les sortides laborals.

Oferim atenció personalitzada a tots els nostres alumnes per tal d’informar i orientar-los cap a la formació més adaptada a les seves necessitats i les seves aptituds. I dissenyem itineraris de formació contínua, tenint en compte la singularitat de cada alumne, la seva disponibilitat i els seus interessos.

 

Col·laboració amb empreses

També treballem acords amb empreses i administracions per gestionar la realització de pràctiques quan sigui necessari, i facilitar la incorporació dels nostres alumnes al mercat laboral.

Els cursos de socorrisme són un bon exemple de la sensibilitat de Dinàmics amb el mercat. Per donar resposta a la gran demanda de personal qualificat en aquest sector, formem socorristes mitjançant Certificats Professionals del SOC, Ensenyaments Esportius i cursos intensius. Tenim acords amb diverses empreses perquè els alumnes realitzin les pràctiques, i un alt percentatge és contractat un cop les finalitzen.

 

Compromís amb la comunitat i l’entorn

Dinàmics és un projecte fruit de la col·laboració de les escoles cooperatives Sant Gervasi (Mollet del Vallès) i Ginebró (Llinars del Vallès), amb les quals comparteix els valors cooperatius: compromís amb l’ensenyament de qualitat, educació integral i permanent, respecte per les persones i l’entorn, defensa de la diversitat, creixement econòmic responsable i foment dels valors de solidaritat, tolerància, cooperació i responsabilitat.

A més, Dinàmics és una aposta compromesa en la utilització de l’entorn natural i el patrimoni cultural de manera sostenible i responsable.

Col·laborem amb programes ja existents al territori que potencien la ocupació dels joves i els adults, i que creen itineraris formatius per esportistes d’alt nivell.

També organitzem jornades, seminaris o activitats a mida relacionades amb l’activitat física, les habilitats personals, la salut, el lleure i el medi ambient per a col·lectius.