Formació a mida per a empreses i entitats

Formació a mida per a empreses i entitats

Business People Meeting Conference Brainstorming Concept

A Dinàmics ens impliquem en donar la millor resposta formativa a les necessitats d’empreses o entitats.

Així contribuïm a l’adaptació del professionals a un entorn de treball en canvi constant

El nostre servei està avalat per una àmplia experiència de més de 50 anys en l’àmbit de l’ensenyament i un equip de docents de trajectòria reputada.

 • Tenim una àmplia oferta de cursos i itineraris formatius per complementar la formació de persones treballadores
 • Dissenyem formacions a mida segons les necessitats de cada entitat o empresa.
 • Som un centre formador autoritzat per la FUNDAE i per tant les nostres formacions són bonificables

Itineraris formatius personalitzats

Creem itineraris formatius en diferents àmbits per empreses, en base a les seves necessitats:

ITINERARI HABILITATS PERSONALS

    • Habilitats de comunicació
    • Comunicació assertiva
    • Llenguatge no verbal
    • Mindfulness
    • Gestió de l’estrés
    • Gestió de conflictes
    • Eines de coaching
    • Habilitats directives
    • Lideratge i gestió d’equips

ITINERARI SALUT I SEGURETAT

    • Primers auxilis bàsics
    • Primers auxilis pediàtrics
    • Primers auxilis adaptats a esports d’equip / montanya / medi aquàtic
    • Al·lèrgies i intoleràncies
    • Ennuegaments i obstruccions de la via aèria
    • Certificat oficial SVB/DEA
    • Nutrició i dietètica

ITINERARI LLEURE I ACTIVITATS RECREATIVES

     • Curs de monitor/director de lleure oficial
     • Dinamització lúdica a través del joc
     • Dinàmiques de grup
     • Activitats d’oci en menjador escolar
     • Activitats d’oci amb eix temàtic (educació ambiental, cooperació, etc.)
     • El menjador escolar

Quins avantatges ofereix la formació a mida?

Una empresa que facilita la formació contínua dels seus empleats, és molt més valorada pels mateixos treballadors, que treballaran millor, més motivats i aconseguint resultats que donaran beneficis econòmics a l’empresa.

La formació a mida per a empreses, és ideal pels següents motius:

Formació que genera valor

 • Els coneixements adquirits, s’apliquen amb rapidesa a l’entorn de treball.
 • És una inversió que crea valor afegit als productes o serveis que s’ofereixen.
 • Augmenta la sensació dels treballadors de pertinença a un col·lectiu més gran, i que es preocupa pel seu benestar.
 • Crea un ambient positiu entre els treballadors més reticents als canvis, fent-los veure que la formació és útil, a més de necessària. Fa veure que les millores són bones i no cal tenir-los por.

Formació personalitzable

 • S’adapta als continguts que necessiten millorar tant l’empresa com els treballadors.
 • Flexibilitat d’horaris, calendaris i llocs on s’impartirà la formació. És a dir, els formadors s’adapten a la vida de l’empresa o entitat.
 • Creem itineraris formatius per donar resposta a necessitats concretes i per a col·lectius específics.
 • Formem les persones treballadores, perquè tinguin més recursos i siguin polivalents en els seus llocs de treball actual.
 • Formem a joves i adults en col·laboració amb empreses que necessitin incorporar personal qualificat en àmbits on hi ha manca de personal qualificat, com el socorrisme i el lleure.
 • Creem itineraris formatius per donar resposta a necessitats concretes i per a col·lectius específics.

Formació “In-Company”

 • Presència consolidada i flexible en el territori.
 • Formació a les pròpies seus de les empreses o entitats.
 • Instal·lacions pròpies de Dinàmics a Llinars del Vallès i Mollet del Vallès.
 • Acords amb entitats i instal·lacions homologades en diferents ubicacions i localitats per realitzar-hi formacions.

Formació bonificable

 • Les empreses tenen dret, a acollir-se a les bonificacions dels crèdits de la Fundació Tripartita, que és l’organització que gestiona els cursos de formació, per a treballadors que estiguin en actiu.
 • A Dinàmics som centre formador autoritzat per la FUNDAE.

Parlem de formació?