Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme

Grau mitjà de salvament i socorrisme

Grau Mitjà de Salvament Socorrisme

 • Títol: Tècnic Esportiu o Tècnica Esportiva en Salvament i Socorrisme

 • Modalitat presencial

 • Durada: 495h

El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport i forma part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial (titulació LOE).

El Grau Mitjà té una durada de XX hores i capacita per treballar de socorrista en piscines i parcs aquàtics i condueix a l’obtenció del:

 • Tècnic Esportiu o Tècnica Esportiva en Salvament i Socorrisme

Què aprendràs?

El cicle inicial et capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

El curs s’imparteix entre els mesos d’octubre i desembre de 2018 en horari de tardes

 • Calendari: del 8 d’octubre al 21 de desembre de 2018
 • Horari: a partir de les 15h
 • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)

Per accedir al Grau Mitjà cal complir els requisits següents:

 

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

 • Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés:

 • Superar la prova d’accés del Departament d’Ensenyament que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.
 • Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Inscripcions: del 3 al 12 de setembre 2018
 • Realització de les proves: del 22 al 30 de setembre de 2018 (veure centre i dates de les proves)
Continuïtat formativa

Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (cicle inicial + cicle final).

 

Sortides professionals

Les persones que superen el cicle inicial del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

 • Monitor de salvament i socorrisme
 • Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora
 • Socorrista en piscines
 • Socorrista en parcs aquàtics
 • Socorrista en piscines naturals

 • Prova específica (120 hores)
 • Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Organització esportiva
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

 • Bloc específic

 • Instal·lacions aquàtiques i materials
 • Metodologia de salvament i socorrisme
 • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
 • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques

 • Formació pràctica (115 hores)

Per inscriure’s al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

El que diuen els nostres alumnes

Convocatòries obertes

GM Salvament i Socorrisme

Programa d'Ensenyaments Esportius

Llinars del Vallès (escola Ginebró)
calendari 8 oct – 21 des 2018 (tardes)
curs subvencionat Curs subvencionat
preu del curs Preus a consultar

GM Salvament i Socorrisme

Programa d'Ensenyaments Esportius

Mollet del Vallès (escola Sant Gervasi)

 

calendari8 oct – 21 des 2018 (matins)

 

curs subvencionatCurs subvencionat

 

preu del cursPreus a consultar

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]