GM Salvament i Socorrisme (intensiu – alumnes AAFE)

Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme (intensiu – alumnes AAFE)

Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme (intensiu – alumnes AAFE)

 • Títol: Tècnic Esportiu o Tècnica Esportiva en Salvament i Socorrisme

 • Modalitat presencial

 • Durada: 205h

El Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme va adreçat als alumnes de 2n curs i titulats del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE).

El curs consta de les assignatures i pràctiques que permeten completar el Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme i condueix a l’obtenció del:

 • Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme.

Què aprendràs?

Aquest certificat capacita per  per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Per inscriure’s al curs, és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

El curs s’imparteix durant el mes de juny 2018 en horari de tardes a

 • Calendari: del 11 de juny al 25 de juny del 2018
 • Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15h
 • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)

Per accedir al Grau Mig de salvament i socorrisme cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de Tècnic superior en Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), o estar cursant segon.
 • Superar la prova d’accés del Departament d’Ensenyament que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.
 • Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
Continuïtat formativa

Si se supera el Cicle Inicial, es pot cursar el Cicle Final del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme. En total, el Grau Mitjà té una durada de 1.155 hores (cicle inicial + cicle final).

 

Sortides professionals

Les persones que superen el cicle inicial del Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

   • Monitor de salvament i socorrisme
   • Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora
   • Socorrista en piscines
   • Socorrista en parcs aquàtics
   • Socorrista en piscines naturals

 • Bloc comú (90 hores)

 • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
 • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

 • Bloc de formació pràctica (115 hores)


*Es convalida totalment el bloc comú i parcialment el bloc específic als titulats del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE). Les pràctiques es poden convalidar en part, i amb possibilitat d’exempcions.

Per inscriure’s al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

El que diuen els nostres alumnes

Convocatòries obertes

GM Salvament i Socorrisme (intensiu - alumnes AAFE)

Programa d'Ensenyaments Esportius

Mollet del Vallès (escola St. Gervasi)
calendari 11 juny – 25 juny 2019 (matins)
preu del curs Preus a consultar

GM Salvament i Socorrisme (intensiu - alumnes AAFE)

Programa d'Ensenyaments Esportius

Llinars del Vallès (escola Ginebró)
calendari 11 juny – 25 juny 2019 (matins)
preu del curs Preus a consultar

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]