Curs de Primers Auxilis

salvament i socorrisme

Curs de Primers Auxilis

 • Títol: Diploma d'assistència i assoliment dels coneixements

 • Modalitat presencial

 • Durada: 20h

El curs de Primers Auxilis té 20 hores de durada i permet assolir els següents coneixements:

 • Conèixer la cadena d’actuació dels Primers Auxilis – Suport Vital Bàsic
 • Identificar i diferenciar l’avaluació primària i la secundaria
 • Actuar amb eficàcia davant traumatismes, hemorràgies, cremades, intoxicacions, lesions per fred, lesions per calor, quadres convulsius, etc.

Tots els continguts es treballaran a nivell teòric i sobretot, pràctic. Es dedicarà bona part de les sessions a posar en pràctica els coneixements que es vagin donant.

Diploma d’assistència i assoliment dels coneixements

 

Què aprendràs?

Curs de Primers Auxilis és una introducció al món del salvament i la cardioprotecció, per dotar d’eines d’actuació i de coneixements per tal de saber com actuar davant de situacions extremes, sovint presents en la vida quotidiana.

 • Calendari: del 8 d’octubre al 21 de desembre de 2018
 • Horari: a partir de les 15h
 • Ubicació: Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu de Llinars)

El curs de primers auxilis va dirigit a persones amb inquietuds o necessitat per formar-se i poder actuar en cas d’accident o urgència, fins a l’arribada dels serveis mèdics.

 • No és necessària cap formació prèvia
 • Edat mínima: 14 anys

Continuïtat formativa

Totes les persones interessades en aprofundir en el Savament i la Cardioprotrecció, poden cursar els següents cursos:

 • Temari (20 hores)

 • Introducció als Primers Auxilis
 • Breu descripció anatòmica del cos humà
 • Primeros auxilis
 • Dificultad respiratòria
 • Alteracions de la consciència
 • Lesions de l’aparell circulatori
 • Lesions de la pell
 • Aparell locomotor
 • Accidents en el llar
 • Reanimació cardiopulmonar
 • El botiquín de primers auxílios

Per inscriure’s al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

Convocatòries obertes

Curs de Primers Auxilis

Programa Pròpi

Llinars del Vallès (escola Ginebró)
calendari 8 oct – 21 des 2018 (tardes)
curs subvencionat Curs subvencionat
preu del curs Preus a consultar

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]