Curs de Directors/es de Lleure

curs de director de lleure

Curs de directors/es de lleure

 • Títol: Diploma i Carnet de monitor/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

 • Modalitat Semipresencial

 • Durada: 310h

El Curs de Monitor/a de Lleure prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-los per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats mitjançant tècniques i recursos d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Els alumnes que superi el curs obtindran la següent titulació oficial expedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i reconegut a nivell estatal:

 • Diploma i Carnet de monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

El curs està organitzat per Dinàmics Esports SCCL i impartit per l’Escola Lliure el Sol, entitat reconeguda com a escola d’educadors en el lleure infantil i juvenil per impartir la formació i expedir el diploma/carnet.

El curs es realitzarà del 22 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019.

 • Calendari:
  • Desembre de 2018: dies 22, 23, 24*, 27, 28, 29, 30, 31*
  • Gener de 2019: dies 2, 3, 4 i 5*, 12 i 13 de gener de 2019
 • Horari: de 10 a 14h i de 15 a 19h

* Els dies 24/12 i 5/1, l’horari és de 10 a 14h

Aquest curs s’adreça a persones interessades en realitzar tasques i funcions relacionades amb el monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

 • No es requereix formació prèvia, però cal tenir al menys 18 anys a l’inici de les classes.

Continuïtat formativa

Les persones titulades amb el Diploma i Carnet oficial de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, poden treballar de monitor/a de lleure acreditat en els següents àmbits:

 • Escolar: monitor de menjador, de pati, d’activitats extraescolars, d’acollida, de transport escolar, etc
 • Educació en el lleure: monitor d’activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments …), monitor de ludoteca, tallerista o de monitor especialitzat
 • Oci en general: monitor/a de fires i de parcs, d’animació turística o educació especialitzada

Si se supera el Curs de Monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, poden accedir també al Curs de Director d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil.

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

 • Etapa lectiva (150 h)

 • Formació presencial (100 h) mitjançant les sessions formatives impartides per professorat qualificat
 • Formació virtual (50h) mitjançant activitats a distància durant la formació presencial i l’elaboració d’una memòria (25 h + 25h)

 • Etapa pràctica (160h)

 • Realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil

Els continguts del curs venen determinats pels mòduls formatius que s’inclouen en el currículum del Certificat de Professionalitat “Dinamització d’Activitats de Lleure”

 • MF 1866_2 Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil (60 hores)
 • MF1867_2 Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores)
 • MF1868_2 Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure (60 hores)
 • MP0270 Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores)

Per inscriure’s al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

El que diuen els nostres alumnes

Convocatòries obertes

GM Salvament i Socorrisme

Programa d'Ensenyaments Esportius

Llinars del Vallès (escola ginebró)
calendari 8 oct – 21 des 2018 (tardes)
curs subvencionat Curs subvencionat
preu del curs Preus a consultar

GM Salvament i Socorrisme

Programa d'Ensenyaments Esportius

Mollet del Vallès (escola Sant Gervasi)

 

calendari8 oct – 21 des 2018 (matins)

 

curs subvencionatCurs subvencionat

 

preu del cursPreus a consultar

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]