Curs de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical

Curs de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical

 • Títol: Certificat de Professionalitat en fitness aquàtic i hidrocinèsia

 • Modalitat Presencial

 • Durada: 590h

El Curs de condicionament físic en grup amb suport musical que té per objectius programar, dirigir i instruir activitats per a la millora de la condició física amb elements, moviments, exercicis i tècniques coreogràfiques pròpies de l’aeròbic, variants del mateix i activitats afins, realitzant la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional dels usuaris, aplicant criteris de qualitat tant en el procés com en els resultats del servei i sempre des de l’observació i la promoció de la salut i el benestar.

El curs s’imparteix entre els mesos

 • Calendari: De gener a juny de 2018. Calendari per definir.
 • Horari:
 • Ubicació: Mollet del Vallès (Escola St. Gervasi)

Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família d’activitats físiques i esportives, o bé
 • Tenir el títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, o bé
 • Complir els requisits d’accés als cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Les persones que superen el Curs d’Activitats de Natació, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

 • Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos o poliesportius
 • Monitor/a d’aeròbic
 • Monitor/a d’esteps
 • Monitor/a de bicicleta indoor
 • Monitor/a de totes les activitats que derivin o siguin similars a les anteriors
 • Animador/a d’activitats de fitness
 • Monitor/a d’activitats anteriors per a col·lectius especials
 • Coordinador/a d’activitats de fitness

 • Mòduls formatius (410 hores)

 • MF0273_3 Variacions de les capacitats físiques
 • MF0515_3 Coreografies
 • MF0516_3 Metodologia i pràctica del condicionament físic en grup amb suport musical
 • MF0272_2 Primers auxilis

 • Mòdul de pràctiques professionals (180 hores)

 • MP0368 Pràctiques professionals no laborals

Per inscriure’s al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

El que diuen els nostres alumnes

Convocatòries obertes

Com Parlar en Públic

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Llinars del Vallès (escola ginebró)
calendari 19 març – 9 abril 2019 (tardes)
curs subvencionat Curs subvencionat

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]