Curs d’Activitats de Natació

Curs-Activitats-de-Natació

Curs d’Activitats de Natació

 • Títol: Certificat de Professionalitat en fitness aquàtic i hidrocinèsia

 • Modalitat Presencial

 • Durada: 750h

El Curs d’Activitats de Natació té per objectius programar, dirigir i dinamitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, de condicionament físic bàsic, competicions i petits esdeveniments relacionats amb activitats de natació, dirigits a tot tipus d’usuaris, amb un enfocament recreatiu i saludable, adaptant-los a les característiques dels participants i de l’entorn, amb el nivell òptim de seguretat i qualitat que permeti aconseguir la satisfacció del client/usuari en els límits del cost previst.

El curs s’imparteix entre els mesos

Per accedir al curs, cal complir almenys un dels tres requisits següents:

 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la família d’activitats físiques i esportives, o bé
 • Tenir el títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics, o bé
 • Complir els requisits d’accés als cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Les persones que superen el Curs d’Activitats de Natació, obtenen un Certificat de Professionalitat que els permet accedir al món laboral i treballar com a:

 • Monitor/a de natació
 • Coordinador/a d’activitats en instal·lacions aquàtiques d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
 • Animador/a de jornades de recreació aquàtica
 • Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions no oficials de natació
 • Promotor/a esportiu/va de natació i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 • Tutor/a esportiu/va en esdeveniments i competicions

 • Mòduls formatius (470 hores)

 • MF0269_2 Natació
 • MF1659_3 Programació d’activitats de natació
 • MF1095_3 Metodologia i instrucció d’activitats de natació
 • MF1096_3 Esdeveniments i activitats lúdiques en medi aquàtic
 • MF0272_2 Primers auxilis

 • Mòdul de pràctiques professionals (180 hores)

 • MP0368 Pràctiques professionals no laborals

Per inscriure’s al GM de Salvament i Socorrisme és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (inscripcions entre el 3 i el 12 de setembre de 2018, proves entre el 22 i el 30 de setembre).

El que diuen els nostres alumnes

Convocatòries obertes

Com Parlar en Públic

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Llinars del Vallès (escola ginebró)
calendari 19 març – 9 abril 2019 (tardes)
curs subvencionat Curs subvencionat

Petició d’informació

 
[recaptcha class:recaptcha-contacte]